Temat

klasa6

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Biologia
Historia
Geografia
Biologia
Biologia klasa 6, dział 2 - Od parzydełkowców do pierścienic
Sprawdzian ze znajomości działu "Od parzydełkowców do pierścienic" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Biologia klasa 6, dział 3 - Stawonogi i mięczaki
Sprawdzian z rozdziału 3 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy stawonogów, skorupiaki, owady, pajęczaki i mięczaki.
Biologia
Cechy stawonogów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt
W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.
Biologia
Mięczaki - zwierzęta, które mają muszlę
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Mięczaki, ich budowa, cechy i znaczenie.
Biologia
Owady - stawonogi zdolne do lotu
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Pajęczaki - stawonogi, które mają cztery pary odnóży
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa i życie pajęczaków.
Biologia
Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 dotyczący zagadnienia parzydełkowców.
Biologia
Skorupiaki - zwierzęta, któe mają twardy pancerz
Sprawdzian z lekcji dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Historia
Demokracja szlachecka
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
Historia
Klasa 6, dział 2 - W rzeczypospolitej szlacheckiej
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 6, dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej
Sprawdzian wiedzy z rozdziału 3 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Odrodzenie na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
Historia
Pierwsza wolna elekcja
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6.
Historia
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Historia
W czasach ostatnich Jagiellonów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
Historia
W folwarku szlacheckim
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Funkcjonowanie folwarku w Rzeczpospolitej, spław rzeczny zbóż.
Geografia
Klasa 6, dział 1 - Współrzędne geograficzne
Test sprawdza znajomość działu "Współrzędne geograficzne" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 6, dział 2 - Ruchy ziemi
Test sprawdza znajomość działu "Ruchy ziemi" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy
Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Geografia
Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy
Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Geografia
Podział polityczny Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Rolnictwo Danii i Węgier
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy rolnictwem Węgier i Danii. Rodzaje gleb i technologii rolniczych.
Geografia
Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Strefy oświetlenia Ziemi
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6. Strefy oświetlenia ziemi i ich wpływ na kształtowanie się stref klimatycznych.
Geografia
Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Ziemia w Układzie Słonecznym
Test sprawdzający wiadomości z lekcji o układzie słonecznym dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Zróżnicowanie klimatyczne Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.