Przeglądaj

klasa3liceum

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa3liceum
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 5196 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Gen, genom, kod genetyczny i ekspresja genów.
12 pytań | Autor: J.M. | Rozwiązywany 9081 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 dla klasy 3 liceum. Włochy, Niemcy, USA, kolonizacja.
10 pytań | Autor: enigma1990 | Rozwiązywany 61736 razy
Test wiedzy o I Wojnie Światowej. Przyczyny, przymierza, daty.
11 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6108 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, surowce mineralne, ukształtowanie, klimat, zasoby wodne i jeziora Polski, środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.
37 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 681 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: Rolnictwo i rolnictwo ekologiczne w Polsce, przemiany przemysłu w Polsce, przemysł zaawansowanych technologii w Polsce, transport, gospodarka morska Polski, walory turystyczne Polski.
19 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 185 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: stan środowiska w Polsce oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}