Temat

Sprawdziany dla klasy 4

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Biologia
Historia
Quizy muzyczne
Rozrywka
Matematyka
Biologia
Klasa 4, dział 3 - Poznajemy świat organizmów
Sprawdzian z rozdziału 3 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Świat roślin i zwierząt. Różnice i podobieństwa pomiędzy organizmami żywymi.
Biologia
Klasa 4, dział 4 - Odkrywamy tajemnice ciała człowieka
Sprawdzian z rozdziału 4 przyrody dla klasy 4. Trawienie, układ krwionośny, układ oddechowy, szkielet i mięśnie, układ nerwowy, układ rozrodczy i okres dojrzewania.
Biologia
Klasa 4, dział 5 - Odkrywamy tajemnice zdrowia
Sprawdzian z rozdziału 5 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Jakie są rodzaje chorób? Jak prowadzić zdrowy styl życia? Zachowania w niebezpiecznych sytuacjach i uzależnienia.
Historia
Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Historia
Czasy stanisławowskie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Rozwój i upadek Rzeczpospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Historia
Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Budowa i rozwój Gdyni i wpływ Eugeniusza Kwiatkowskiego na jej rozwój.
Historia
HISTORIA KLASA 4
Historia
Jadwiga i Jagiełło - unia polsko-litewska
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Historia
Jan Zamoyski i złoty wiek Polski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Historia
Józef Piłsudski i niepodległa Polska
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Historia
Klasa 4, dział 1 - Z historią na ty
Sprawdzian ze znajomości działu "Z historią na ty" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 4, dział 2 - Od Piastów do Jagiellonów
Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
Historia
Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej
Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 4, dział 4 - Ku współczesnej Polsce
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości, okres międzywojenny, walka z Niemcami w trakcie II wojny światowej. Powstanie PRL i jego upadek.
Historia
Maria Skłodowska-Curie - polska noblistka
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Historia
Mieszko I i chrzest Polski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 z działu 2.
Historia
Mikołaj Kopernik - wielki astronom
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Życie i aktywność naukowa Mikołaja Kopernika
Historia
Polska Kazimierza Wielkiego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Historia
Romuald Traugutt i powstanie styczniowe
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
Historia
Tadeusz Kościuszko na czele powstania
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Powstanie kościuszkowskie i jego skutki.
Historia
XVII wiek - stulecie wojen
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Historia
Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Konflikt polsko-krzyżacki i jego kulminacja podczas starcia pod Grunwaldem.
Historia
Zośka, Alek i Rudy - bohaterscy harcerze
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Okupacja Polski podczas II wojny światowej i postawa Polaków wobec okupanta.
Historia
Żołnierze niezłomni
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Polacy zasłużeni w walce z okupantem.
Rozrywka > Quizy muzyczne
Dźwięki literowe i solmizacyjne
muzyka
Matematyka
Rachunki pomięciowe-dodawanie i odejmowanie
klasa 4 matematyka