Test z historii

Pierwszy rozbiór Polski

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny i przebieg pierwszego rozbioru Polski.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 8781 razy