Test z biologii

Klasa 6, dział 4 - Kręgowce zmiennocieplne

Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Kręgowce zmiennocieplne czyli ryby, płazy i gady.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 23080 razy