Test z Biologii

Biologia klasa 6, dział 2 - Od parzydełkowców do pierścienic

Opis testu

Sprawdzian ze znajomości działu "Od parzydełkowców do pierścienic" z podręcznika Puls Życia

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Biologia klasa 6, dział 2 - Od parzydełkowców do pierścienic znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Cechy charakterystyczne parzydełkowców to:
Pytanie 2:
Komórki parzydełkowe umiejscowione są
Pytanie 3:
Skupienie połączonych ze sobą organizmów tego samego gatunku nazywamy:
Pytanie 4:
Czy stułbia płowa występuje w postaci meduzy?
Pytanie 5:
Które z wymienionych parzydełkowców wykształciły wapienne szkielety?
Pytanie 6:
Czy wszystkie płazińce są pasożytami?
Pytanie 7:
Larwa tasiemców nazywana jest:
Pytanie 8:
Połącz rodzaj tasiemca z jego charakterystyką?
Pytanie 9:
Ilu żywicieli w cyklu rozwojowym potrzebuje tasiemiec?
Pytanie 10:
Człowiek jest dla tasiemca nieuzbrojonego żywicielem pośrednim.
Pytanie 11:
Za wytwarzanie członów tasiemca odpowiedzialna jest szyjka.
Pytanie 12:
Dojrzałe człony tasiemca posiadają tylko męskie narządy rozrodcze.
Pytanie 13:
Aby uchronić się przed infekcją larwami tasiemca należy:
Pytanie 14:
Zaznacz cechy nicieni:
Pytanie 15:
Choroby wywoływane przez nicienie to:
Pytanie 16:
Charakterystyczną cechą pierścienic jest to, że:
Pytanie 17:
Pierścienice występujące w wodach słodkich to:
Pytanie 18:
Z ilu segmentów składa się ciało dźdźownicy?
Pytanie 19:
Jak długo może przeżyć bez jedzenia pijawka lekarska?
Pytanie 20:
Organizmy odżywiające się szczątkami innych zwierząt to: