Test z geografii

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 2260 razy