Przeglądaj

klasa2liceum

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa2liceum
24 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 8316 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Hierarchiczna budowa organizmu człowieka, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa i tkanka łączna.
16 pytań | Autor: blacklady | Rozwiązywany 8588 razy
Sprawdzian z rozdziału 2 dla klasy 2 liceum, poziom podstawowy.
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 22325 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 2 liceum. Ryby ich budowa i cechy.
20 pytań | Autor: annam | Rozwiązywany 9309 razy
Test dotyczy układu odpornościowego człowieka z zakresu rozszerzonego. Przeznaczony jest dla uczniów 2 klasy liceum lub maturzystów chcących sprawdzić jeszcze swoją wiedzę przed egzaminem dojrzałości.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12986 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
27 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 12045 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
10 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 3896 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Liczba ludności świata i jej zmiany, rozwój demograficzny, rozmieszczenie ludności na świecie, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, religijne, kulturowe i etniczne ludności świata, rozwój siei osadniczej na świecie, urbanizacja i rozwój obszarów wiejskich.
4 pytań | Autor: Marysia____ | Rozwiązywany 20339 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 2 liceum.
2 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 33 razy
Notatki te zawierają informacje, które mogą wam się przydać przed sprawdzianem z rozdziału

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}