Przeglądaj

klasa2liceum

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa2liceum
24 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 8923 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Hierarchiczna budowa organizmu człowieka, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa i tkanka łączna.
10 pytań | Autor: nowiccki | Rozwiązywany 7684 razy
Sprawdzian z biologii dla liceum. Budowa i działanie narządu wzroku, ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi, narządy smaku oraz węchu. Opracowane na podstawie podręcznika Biologia na czasie 2.
20 pytań | Autor: paulinka_ | Rozwiązywany 9328 razy
Test zawiera pytania dotyczące układu hormonalnego.
16 pytań | Autor: blacklady | Rozwiązywany 9084 razy
Sprawdzian z rozdziału 2 dla klasy 2 liceum, poziom podstawowy.
10 pytań | Autor: paulina13xd | Rozwiązywany 29689 razy
Sprawdzian z biologii dla 2 klasy liceum. Budowa i funkcjonowanie układu moczowego, choroby układu moczowego. Biologia na czasie.
12 pytań | Autor: turkish_girl | Rozwiązywany 50054 razy
Test zawiera pytania z zakresu podstawowego i rozszerzonego matury z biologii
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 23243 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 2 liceum. Ryby ich budowa i cechy.
20 pytań | Autor: annam | Rozwiązywany 10000 razy
Test dotyczy układu odpornościowego człowieka z zakresu rozszerzonego. Przeznaczony jest dla uczniów 2 klasy liceum lub maturzystów chcących sprawdzić jeszcze swoją wiedzę przed egzaminem dojrzałości.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13323 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13326 razy
Test sprawdzający wiedzę na temat Epoki Oświecenia. Przemiany gospodarcze i społeczne w XIII wieku, oświecenie, powstanie Stanów Zjednoczonych, rewolucja francuska, Republika Francuska, od konsulatu do cesarstwa, szczyt potęgi i upadek Napoleona.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 20145 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 2 liceum.
27 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 13872 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
10 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 5010 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Liczba ludności świata i jej zmiany, rozwój demograficzny, rozmieszczenie ludności na świecie, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, religijne, kulturowe i etniczne ludności świata, rozwój siei osadniczej na świecie, urbanizacja i rozwój obszarów wiejskich.
8 pytań | Autor: Marysia____ | Rozwiązywany 21914 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 2 liceum.
22 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 571 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 2 liceum. Czynniki lokalizacji przemysłu, przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii, zmiany w przemyśle, źródła energii i bilans energetyczny, produkcja i zużycie energii elektrycznej, energetyka jądrowa.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 530 razy
Sprawdzian dla klasy 2 liceum z działu "Usługi". Zrównoważenie usług na świecie, transport, łączność, gospodarka oparta na wiedzy, usługi edukacyjne i finansowe, handel międzynarodowy i turystyka na świecie.
2 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 95 razy
Notatki te zawierają informacje, które mogą wam się przydać przed sprawdzianem z rozdziału

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}