Test z historii

Pierwsza wolna elekcja

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5386 razy