Test z historii

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 7353 razy