Test z historii

Nowe potęgi europejskie

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Austria, Prusy i Rosja w XVIII wieku. Absolutyzm oświecony.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6782 razy