Test z historii

Demokracja szlachecka

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 9645 razy