Test z historii

Księstwo Warszawskie

Sprawdzian z historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Powstanie i likwidacja Księstwa Warszawskiego.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 723 razy