Przeglądaj

Sprawdziany dla klasy 7

Sprawdziany z różnych przedmiotów dla klasy 7 szkoły podstawowej
24 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 32034 razy
Sprawdzian z podręcznika "Słowa na start!" z rozdziału 3 "Charaktery". Pytania z lektur obowiązkowych oraz czasownika w języku polskim.
12 pytań | Autor: belfron | Rozwiązywany 3739 razy
Ćwiczenie sprawdzające znajomość imiesłowów przysłówkowych, zalecane dla klasy 7.
12 pytań | Autor: Testy_JezykPolski | Rozwiązywany 5571 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. W oparciu o podręcznik Słowa na start!
15 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 598 razy
Sprawdzian przygotowany z 2 działu klasy 7 na podstawie podręcznika "Puls Życia" z Nowej Ery
17 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 945 razy
test znajomości budowy układu pokarmowego oraz właściwości pobieranego pokarmu w zakresie wiedzy dla klasy 7 z podręcznika Puls Życia
11 pytań | Autor: amelia.123 | Rozwiązywany 283 razy
Sprawdzian z działu drugiego dla klas 7
110 pytań | Autor: Nemezis | Rozwiązywany 2979 razy
Biologia klasa 7 dział 2 - aparat ruchu
13 pytań | Autor: 0112358 | Rozwiązywany 1906 razy
jak w tytule
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 2633 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 71286 razy
Sprawdzian wiedzy z budowy i funkcjonowania skóry dla klasy 7.
15 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 34680 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 4304 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Budowa czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 11403 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Układ nerwowy, budowa i funkcje.
35 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 118372 razy
Test z budowy i funkcji układu pokarmowego, składników odżywczych.
6 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 3538 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 5213 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7.
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1934 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 83758 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Budowa i funkcje skóry, higiena skóry.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1693 razy
Sprawdzian z biologii z rozdziału 10 dla klasy 7 szkoły podstawowej
25 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 69434 razy
Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
34 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 90175 razy
Biologia klasa 7, dział 3: Układ pokarmowy, test z podręcznika "Puls Życia" wydawnictwa Nowa Era
23 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 55610 razy
Test z działu "Układ krążenia" z podręcznika Puls Życia
37 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 30717 razy
Test z działu "Układ oddechowy" z podręcznika Puls Życia
18 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 43929 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej z rozdziału 6. Układ wydalniczy, jego budowa i działanie oraz higiena układu wydalniczego.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 39420 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 7. Regulacja nerwowo-hormonalna, układ nerwowy, zaburzenia układu hormonalnego, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
50 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 71070 razy
Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
33 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 34044 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej z rozdziału 9. Pytania w teście dotyczą rozmnażania i rozwoju człowieka i są opracowane w oparciu o podręcznik Puls Życia
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 29363 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Szkielet człowieka, test wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.
13 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 4724 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Składniki pokarmowe, białka, cukry, tłuszcze i ich rodzaje.
37 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 156862 razy
dla klasy 7 Plus Zycia
25 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 105065 razy
Sprawdzian zawiera pytania dotyczące zagadnienia układu oddechowego na poziomie 7 klasy.
9 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 4263 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7.
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 2670 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Choroby endokrynologiczne.
11 pytań | Autor: mikopiko | Rozwiązywany 2765 razy
Klasa 5,6,7
11 pytań | Autor: Martix0218 | Rozwiązywany 673 razy
Klasa 5,6,7
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3232 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
17 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 830 razy
Test wiedzy z działu 3 dla klasy 7
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 69359 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 41149 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
39 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 31322 razy
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 23764 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 15390 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Świat na przełomie XIX i XX wieku, wybuch i przebieg I wojny światowej oraz odrodzenie się państwa polskiego.
36 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 15007 razy
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
6 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2911 razy
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny światowej.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10850 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4300 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2715 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2265 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3667 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4909 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i zakończenie I wojny światowej.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1926 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5866 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5960 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3351 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Losy polskich emigrantów.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2909 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 38383 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6240 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3312 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3950 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rewolucja lutowa, okres dwuwładzy, rewolucja październikowa i powstanie ZSRS.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2285 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6553 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5092 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1684 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7974 razy
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3204 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska, wiosna ludów na terenach zaborów.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 17210 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klas7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3079 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.
30 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 13514 razy
Siła nacisku, parcie, ciśnienie, ciśnienie hydrostetyczne, ciśnienie areostatyczne, prawo pascala, prawo archimedesa
17 pytań | Autor: [email protected] | Rozwiązywany 147758 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pierwsze spotkania z fizyką.
25 pytań | Autor: monpop | Rozwiązywany 23667 razy
Gazy:tlen,tlenki węgla,wodór,azot,mieszaniny powietrza,inne tlenki kl 7 Świat Chemii
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 5125 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Gęstość substancji, zadania i pytania.
20 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 95659 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dział1: "Substancje chemiczne i ich przemiany"
22 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 240688 razy
Sprawdzian z chemii z rozdziału 2 dla klasy 7
13 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 82902 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 - atomy i cząsteczki. Krótki sprawdzian wiedzy z jednego z działów chemii dla klasy 7.
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 1512 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
19 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 20176 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 4749 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Tlen, jego właściwości i zastosowanie.
12 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 3654 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dwutlenek węgla, jego właściwości i zastosowanie.
16 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 14121 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Właściwości metali i niemetali i różnice między nimi. Stopy metali.
9 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 2463 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wodór, jego właściwości i zastosowanie.
21 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 1146 razy
Z 8 tematów z podręcznika z Nowej Ery dla klasy 7
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 4660 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
21 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 94660 razy
Sprawdzian z działu "Środowisko przyrodnicze polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej
38 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 42924 razy
Sprawdzian z geografii z rozdziału 2 dla klasy 7 szkoły podstawowej.
22 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 34325 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 podręcznika Planeta Nowa 7. Warunki rozwoju rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, zmiany w polskim przemyśle, energetyka, gospodarka morska i zanieczyszczenia.
11 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 25260 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Granice Polski, położenie matematyczne Polski i nasi sąsiedzi.
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6653 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Aniakk881 | Rozwiązywany 26 razy
klasa 7 miasta a strefy podmiejskie
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 10873 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skały, surowce i minerały, które występuje na terenie Polski oraz górnictwo. Główne zagadnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie.
27 pytań | Autor: lena143 | Rozwiązywany 364 razy
Brainy klasa 7atr. 126 od be do find

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}