Test z historii

Monarchia parlamentarna w Anglii

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Monarchia parlamentarna, jej historia na przykładzie Anglii.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 8150 razy