Test z biologii

Płazy - kręgowce wodno-lądowe

Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa, cykl życiowy i przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 7805 razy