Test z Biologii

Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt

Opis testu

W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Do zwierząt stałocieplnych zaliczamy:
Pytanie 2:
Wszystkie ssaki oprócz dziobaka i kolczatki są
Pytanie 3:
Wspólną cechą wszystkich zwierząt jest
Pytanie 4:
Jaszczurki zaliczamy do:
Pytanie 5:
Ptaki oprócz płuc posiadają
Pytanie 6:
Środowiskiem życia parzydełkowców jest
Pytanie 7:
Najbardziej rozwiniętą grupą kręgowców są:
Pytanie 8:
Połącz w pary . Np . Gady - Łuski
Pytanie 9:
Wszystkie kręgowce mają
Pytanie 10:
Do bezkręgowców należą:
Pytanie 11:
Jaką rolę pełni linia boczna u ryb?
Pytanie 12:
Połącz rodzaj symetrii z trybem życia zwierzęcia
Pytanie 13:
Pod postacią polipa i meduzy występują:
Pytanie 14:
Zaznacz cechy stawonogów:
Pytanie 15:
Która z grup zwierząt jest bardziej liczna?
Pytanie 16:
Nabłonek jednowarstwowy płaski buduje:
Pytanie 17:
Zaznacz role tkanki mięśniowej:
Pytanie 18:
Połącz w pary tkankę z jej rodzajem:
Pytanie 19:
Sygnał, który odpowiada za przepływ informacji w układzie nerwowym to:
Pytanie 20:
Przestrzenie między komórkami nerwowymi wypełnione są przez:
Pytanie 21:
Połącz w pary rodzaj krwinki z jej funkcją