Test z historii

Powstanie Chmielnickiego

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki powstania kozackiego.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3774 razy