Test z Geografii

Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Opis testu

Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.

Tagi

#klasa6 #klasa6geografia #klasa6geografiadzial3 #geografia

Inne tryby testu