Test z geografii

Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 52997 razy