Test z historii

Państwo bez stosów

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyznaniowość i tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 137 razy