Test z historii

Państwo bez stosów

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyznaniowość i tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2062 razy