Test z historii

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 4478 razy