Test z historii

Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata

Sprawdzian dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 96037 razy