Test z historii

Klasa 6, dział 4 - Od absolutyzmu do republiki

Sprawdzian z rozdziału 4 podręcznika do historii dla klasy 6. Absolutyzm, monarchia parlamentarna, oświecenie i wojna o niepodległość Ameryki.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 53047 razy