Test z historii

Rewolucja Francuska

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zwołanie Stanów Generalnych, przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 2520 razy