Test z historii

Klasa 6, dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński

Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Rewolucja francuska, rządy Napoleona i Legiony Polskie we Włoszech.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 3979 razy