Test z historii

Odrodzenie na ziemiach polskich

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 6497 razy