Test z geografii

Przemysł i usługi we Francji

Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Gospodarka francuska i jej specyfika.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 8149 razy