Memorizer.pl

Ucz się łatwiej

Przeglądaj tysiące sprawdzianów online, fiszek i materiałów do nauki. Twórz własne quizy i śledź postępy w nauce.

Popularne testy

Test ze znajomości lektury Lalka Bolesława Prusa.
Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Sprawdzian z lektury Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego
Test wiedzy o lekturze, sprawdź znajomość lektury Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
Test ze znajomości fabuły książki Juliusza Słowackiego pt. Kordian. Utwór jest polemiką z niehonorową walką o niepodległość. Kordian to dramat romantyczny autorstwa Juliusza Słowackiego.
Test z geografii dotyczy atmosfery. Sprawdzian przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.
Test ze znajomości lektury Dziady cz. III Adama Mickiewicza. Przetestuj swoją znajomość Dziadów część III.
Test ze znajomości lektury "Makbet" Williama Szekspira
Test znajomości lektury Stanisława Wyspiańskiego pt. Wesele.
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ostatni królowie elekcyjny, rozbiory polski, sejm wielki i powstanie kościuszkowskie.
Sprawdzian z rozdziału 4 podręcznika do historii dla klasy 6. Absolutyzm, monarchia parlamentarna, oświecenie i wojna o niepodległość Ameryki.
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
Sprawdzian z rozdziału 3 podręcznika Planeta Nowa 7. Warunki rozwoju rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, zmiany w polskim przemyśle, energetyka, gospodarka morska i zanieczyszczenia.
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. System feudalny, podział społeczeństwa średniowiecznego. Duchowieństwo i rola kościoła w średniowiecznej Europie. Sztuka i architektura średniowiecza.
Foundation
Sprawdzian ze znajomości działu "Tkanki i organy roślinne" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby" z podręcznika Puls Życia
Sprawdź czy znasz podstawowe informacje o lekturze "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.
Adam Mickiewicz Kondrad Wallenrod
Sprawdzian znajomości lektury Hanny Krall.
Darmowe pytania przygotowujące do egzaminu do Policji.
Sprawdzian z rozdziału 5 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Jakie są rodzaje chorób? Jak prowadzić zdrowy styl życia? Zachowania w niebezpiecznych sytuacjach i uzależnienia.
Test ze znajomości lektury "Zemsta" Aleksandra Fredry. Pytania dotyczą wydarzeń i bohaterów.
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 7. Regulacja nerwowo-hormonalna, układ nerwowy, zaburzenia układu hormonalnego, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
Test znajomości lektury Zygmunta Krasińskiego pt. "Nie Boska Komedia"
Pytania dotyczące znajomości zagadnienia hydrosfery.
Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.

Popularne tematy

#lektury#lekturyszkolne#klasa6#lektura#klasa5#klasa7#biologia#historia#klasa8#klasa6historia#klasa4#klasa5historia#klasa6geografia#romantyzm#geografia#klasa5geografia#klasa7biologia#matura#klasa4historia#klasa6biologia#liceum#test#klasa5biologia#slowkazangielskiego#angielski#sredniowiecze#klasa7historia#lekturaszkolna#jezykpolski#nowaera

Przeglądaj działy