Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Memorizer.pl

Ucz się łatwiej

Przeglądaj tysiące sprawdzianów online, fiszek i materiałów do nauki. Twórz własne quizy i śledź postępy w nauce.

Popularne testy

Test ze znajomości lektury "Makbet" Williama Szekspira
Test ze znajomości lektury Lalka Bolesława Prusa.
Sprawdzian z lektury Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego
Test zawiera pytania z lektury "Skąpiec" Moliera.
Test ze znajomości fabuły książki Juliusza Słowackiego pt. Kordian. Utwór jest polemiką z niehonorową walką o niepodległość. Kordian to dramat romantyczny autorstwa Juliusza Słowackiego.
Test ze znajomości Potopu Henryka Sienkiewicza.
Test wiedzy o lekturze, sprawdź znajomość lektury Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
Sprawdzian znajomości lektury Hanny Krall.
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
Test znajomości lektury Zygmunta Krasińskiego pt. "Nie Boska Komedia"
Adam Mickiewicz Kondrad Wallenrod
Sprawdź swoją znajomość lektury "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej
Test ze znajomości lektury Dziady cz. III Adama Mickiewicza. Przetestuj swoją znajomość Dziadów część III.
Darmowe pytania przygotowujące do egzaminu do Policji.
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ostatni królowie elekcyjny, rozbiory polski, sejm wielki i powstanie kościuszkowskie.
Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Znajomość lektury Gustawa Herlinga Grudzińskiego pt "Inny Świat". Zapiski sowieckie. Przygotowanie do matury.
Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Rewolucja francuska, rządy Napoleona i Legiony Polskie we Włoszech.
Test znajomości lektury "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego
Test znajomości lektury Stanisława Wyspiańskiego pt. Wesele.
Test ze znajomości lektury Chłopi Władysława Reymonta. Tom 1 - Jesień. Chłopi – powieść Władysława Reymonta, pisana w latach 1901–1908, opublikowana w formie książkowej w latach 1904–1909. Pisarz otrzymał za ten utwór Nagrodę Nobla w 1924.
Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
Sprawdzian z działu 5 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sąsiedzi Polski, relacje międzynarodowe i sytuacja poszczególnych państw.
Test ze znajomości lektury Witolda Gombrowicza pt. Ferdydurke
Sprawdzian ze znajomości działu "Różnorodność roślin" z podręcznika Puls Życia
Test zawiera materiał z epoki renesansu.
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy ptaków, ich środowisko życia, rozwój i rozmnażanie.
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej z rozdziału 9. Pytania w teście dotyczą rozmnażania i rozwoju człowieka i są opracowane w oparciu o podręcznik Puls Życia
Sprawdzian z rozdziału 5 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ptaki i ssaki, ich budowa, środowisko i ochrona.

Popularne tematy

#lektury#lekturyszkolne#lektura#klasa6#klasa5#biologia#historia#klasa7#klasa6historia#klasa5historia#romantyzm#klasa8#klasa6geografia#kregowce#klasa6biologia#klasa5geografia#lekturaszkolna#klasa4#licpodst#geografia#williamszekspir#klasa1liceum#matura#klasa4historia#henryksienkiewicz#liceum#klasa7biologia#klasa5geografiadzial4#boleslawprus#jezykpolski

Ostatnio rozwiązywane

Klasa 2, dział 1 - Zmiany na mapie politycznej
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
Klasa 7, dział 2 - Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają
Sprawdzian z chemii z rozdziału 2 dla klasy 7
Mikołajek - test znajomości lektury
Mikołajek Test wiedzy z lektury. Co wiesz o Mikołajku i jego rodzinie? Sprawdź jak dobrze pamiętasz przygody Mikołajka.
Rośliny okrytonasienne i nagonasienne
Rośliny okrytonasienne i nagonasienne
Zmiany w przemyśle Niemiec
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Balladyna - test łatwy
Łatwy test ze znajomości lektury Balladyna
Klasa 2, dział 1 - Organizm człowieka jako funkcjonalna całość
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Hierarchiczna budowa organizmu człowieka, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa i tkanka łączna.
Klasa 3, dział 1 - Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, surowce mineralne, ukształtowanie, klimat, zasoby wodne i jeziora Polski, środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.
Potop - Henryk Sienkiewicz
Test ze znajomości Potopu Henryka Sienkiewicza.
Klasa 3, dział 4 - Stan środowiska i jego ochrona w Polsce
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: stan środowiska w Polsce oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby.

Przeglądaj działy