Testy oznaczone tagiem: historia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #historia

REKLAMA
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji.
Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen Peloponeskich oraz podbojów Aleksandra Macedońskiego.
podaj nazwiska architektów obiektów przedstawionych na zdjęciu
Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.
test głownie przeznaczony dla uczniów kl 1 gimnazjum polecam ;)
Średniowiecze. Test ze znajomości historii Bizancjum we wczesnym średniowieczu. Test pomocny przy przygotowaniu do matury.
Pytania z historii z okresu średniowiecza a dokładnie Cesarstwa Niemieckiego i papiestwa.
test dotyczący 1 rozdziału z książki "dzień dobry historio" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
wielkie odkrycia geograficzne,powody podróży morskich w XV i XIV wieku itp.
Test przygotowujący do matury z historii sztuki o Cezanne, Gaugin, van Goghu i Toulouse-Lautrec. Brali udział w wystawach impresjonistów i Salonach Niezależnych.
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
REKLAMA
Ważne daty w historii świata i Polski.
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
test na temat dynastii Andegawenów w Polsce. Test nie jest trudny.
Przeglądowy test z fowizmu. Najważniejsze dzieła i ich twórcy. Ogólne cechy kierunku i przedział czasowy.
Test z przemian gospodarczych w Europie po wielkich odkryciach geograficznych.
kanon ze str historiasztuki.com.pl + detale arch/ cechy gotyku itp
krótki test z katedr francuskich do szybkiej powtórki. <br/>materiał ze studiów, pokrywa się w wielu miejscach z wymaganiami maturalnymi. zapraszam do komentowania.
Test wiedzy dotyczący dzieł okresu gotyku, pochodzących z Francji. Zdjęcia użyte w teście, nie są moje i należą do ich prawowitych autorów.
REKLAMA
Historia i j.polski. NIE PISAC Z POLSKIMI ZNAKAMI JA NIE MAM ICH :D.
test z różnych dat i wydarzeń
Pytania w teście dotyczą dat.
Test Wyboru
historia dla zainteresowanych
Test Wyboru
Test Wyboru
Test z historii formuły 1.
Test przygotowany dla studenta WIT z konkretnego materiału podanego na zaliczenie.
Test wiedzy o mistrzostwach świata w piłce nożnej
REKLAMA
Test zawiera podstawowe pytania, które mogą pojawić się na testach gimnazjalnych. Pytania dotyczą historii Polski pod panowaniem pierwszych królów z dynastii Piastów.
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Test ten dotyczy historii Polski w latach 960-1000.
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie
REKLAMA
Test sprawdzający wiedzę z zakresu historii sztuki, szczególnie o autorach i ich dziełach.
Przygotowanie do matury z historii sztuki - pytania z zakresu Starożytna Grecja, Rzym, Egipt + kultura egejska i etruska.
Zestawienie pytań inspirowanych olimpiadą artystyczną.Nazwy własne piszemy wielką literą :)
Historia sztuki Starożytność (Prehistoria- Rzym)
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Daty od 966 do 1569 nawet pomocne :)
Historia- Czasy nowożytne klasa II gimnazjum Wydawnictwo Szkole PWN; Jacek Chachaj, Janusz Drop.
Nowy człowiek w nowym świecie- XVI wiek.
od strony 6 do strony 47.
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
REKLAMA
Zestawienie pytań inspirowanych olimpiadą artystyczną.Nazwy własne piszemy wielką literą :)
II wojna światowa
Historia Polski w trakcie II wojny światowej
rozpoznaj świętych po ich atrybutach
książka dla I gimnazjum ,,Śladami przeszłości" wydawnictwo nowa era dział III :)
Przeznaczony głównie dla gimnazjalistów i szkoły podstawowej. UWAGA! Może pokazywać błędną odpowiedź ze względu na kolejność wprowadzenia przeze mnie odpowiedzi. Z góry przepraszam. :)
klasycyzm - 85 pytań z obrazkami, poziom dość zaawansowany.
Podaj autora, obraz miejsce i technikę dzieł zaprezentowanych w teście. Zakres materiału: Barok i rokoko. Dobry zestaw do przygotowania do matury.
REKLAMA
Test z malarstwa baroku- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę.
Test z malarstwa renesansu- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę. Test promuje poprawną polszczyznę i wymaga odpowiedzi z zastosowaniem wielkich liter przy imionach, nazwiskach, czy nazwach własnych!
Pytania w teście dotyczą malarstwa renesansowego we Włoszech. Czy znasz dzieło pokazane na obrazku?
Test inspirowany maturą z historii sztuki
Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata. Poziom rozszerzony.
Malarstwo renesansowego twórcy, freski, obrazy.
Powtórzenie dzieł rzeźbiarskich artysty renesansu: tytuły, data powstania, miejsce występowania
Historia między I a II WŚ
REKLAMA
trudne tylko dla zaawansowanych :>
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
Test pozwala sprawdzić swoją wiedzę historyczną. do końca kl. v sp
Historia wokół nas kl. 6 WSiP
Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736
Witajcie test obejmuje pojęcia z zakresu historii sztuki. Opracowania haseł są zaczerpnięte z "Uniwersalnego leksykonu sztuki" wyd. MUZA SA. Niektóre również z wikipedii. Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać z małej litery, z dużej będą traktowane jako błąd.
REKLAMA
Test z wiedzy o Polsce
Państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego, itd.
Pytania z całego materiału ;)

Mogą się pojawić błędy techniczne w kilku pytaniach, ale mogłam tego zmienić.
Odpowiedzi: małe litery, po przecinku, z odstępami, jeśli w pytaniu nie podano "imię i nazwisko" to w miejscu autor/architekt należy wpisać samo nazwisko. Ponadto nie należy się wściekać, jeśli wpisało się dobrą odpowiedź, a zaznaczyło ją jako niepoprawną, niestety taki urok tych testów.
Sztuka przedromańska - powtórzenie
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
Trzeba rozpoznać przywilej po słowach kluczach/ czasem fragmentów przywilejów Należy podać w następującej kolejności: rok, miejsce, władce (ów), którzy przywilej nadali, np.:1505, Radom, Aleksander I Jagiellończyk
Test przygotowany na podstawie "Vademecum" z historii wyd. Operon.
Quiz z wiedzy o sztuce. Część II
Quiz z wiedzy o sztuce.
REKLAMA
Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum
Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.
50 najważniejszych dat z historii Polski
Starożytna Grecja - kanon
Test wiedzy ze starożytności. Starożytny Egipt, Rzym, Grecja i kultury wschodu. Pytania w teście dotyczą dat, wydarzeń i znanych postaci z okresu starożytności. Przy datach pne wpisywać ROK spacja pne
Pytania dotyczące kształtowania się ładu wersalskiego w Europie. Dobra powtórka do matury. Zapraszam!!
Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.
Rozpoznanie najważniejszych budowli na podstawie obrazków
REKLAMA
Test z sztuki prehistorycznej
Architektura, malarstwo, rzeżba, dzieła sztuki e. prehistoryczne i starożytnej wg Kanonu dzieł do matury podstawowej z HS
W tym teście sprawdzisz swoją wiedzę z zakresu zabytków europy XI i XII. Test obejmuje najważniejsze katedry Włoch, Niemczech, Hiszpanii i Anglii. Wykorzystane w teście zdjęcia nie należą do mnie i są własnością ich autorów.
sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyńska i bizantynizująca;
Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
wybrane wydarzenia !można sobie coś przypomniec
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
Test dla maturzystów, osób przygotowujących się do sprawdzianów itd. Poziom trudności: trudny
nazwiska mozna sprawdzac w indexie nazwisk na koncu ksiazki. jak tam nie ma to mozna isc tematami wg spisu tresci.
REKLAMA
.Zakres materiału to od 10 do 12 lat.
Jest Ten Test do klasy 5.
Rozdział 1 - Polska pierwszych Piastów
Test inspirowany pytaniami z konkursu wiedzy o sztuce i kulturze dla uczniów gimnazjów.
Test ze znajomości najważniejszych dat dotyczących wielkich odkryć geograficznych.
Test ze znajomości wydarzeń w połowie XIX wieku zwanymi "Wiosną Ludów". Sprawdź znajomość dat i wydarzeń tego okresu.
Test znajomości władców Polski i ich dokonań.
REKLAMA
Przepraszam za niektóre obrazy które są mało widoczne w ,,rozpocznij naukę'',ale niestety nie udało się znaleźć większych .
Test idealny dla maturzystów. Sprawdź swoją wiedzę dotycząca losów terenów ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim.