architekci i ich dzieła, test z historii sztuki

podaj nazwiska architektów obiektów przedstawionych na zdjęciu Test wiedzy online z historii sztuki. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "architekci i ich dzieła"

1) Wybierz nazwisko architekta, który jest autorem tej budowli
2) Kto jest autorem tej budowli?
3) Która para architektów nadzorowała powstawanie tej budowli?
4) Kto z wymienionych NIE jest architektem tej budowli?
5) Zaznacz nazwisko architekta tej budowli.
6) Kto jest architektem tej budowli?
7) Wybierz nazwisko architekta, który zaprojektował tą fontannę.
8) Kto zaprojektował tą budowlę?
9) Kto jest architektem tej budowli?
10) Kto jest architektem tej budowli?