Test z historii sztuki

Architektura powszechna XIX wieku

Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1137 razy