Test z historii sztuki

Historia sztyki ikonografia

Klasa druga, historia sztuki, lista świętych z podręcznika, str. 234
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 513 razy