Test z historii

Klasa 8, dział 4 - Polska po II Wojnie Światowej

Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Czasy powojenne, rządy Bieruta, Gomułki i Gierka.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 13257 razy