System wersalski test

System wersalski, test z historii

Pytania dotyczące kształtowania się ładu wersalskiego w Europie. Dobra powtórka do matury. Zapraszam!!

6 pytań Historia Lusinka1992