Test wiedzy

System wersalski

Pytania dotyczące kształtowania się ładu wersalskiego w Europie. Dobra powtórka do matury. Zapraszam!!
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1605 razy