Test wiedzy

Gotyk 2

kanon ze str historiasztuki.com.pl + detale arch/ cechy gotyku itp
Ilość pytań: 71 Rozwiązywany: 6926 razy