Test: Bizancjum VI - IX wieku

Średniowiecze. Test ze znajomości historii Bizancjum we wczesnym średniowieczu. Test pomocny przy przygotowaniu do matury. Test maturalny z historii.

Historia. Test składa się z 11 pytań.

REKLAMA