Test wiedzy

Średniowieczna Polska - daty i władcy

W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 2147 razy