Średniowieczna Polska - daty i władcy test

Średniowieczna Polska - daty i władcy, test z historii

W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.

14 pytań Historia inorigasai