Poczet królów Polskich test

Poczet królów Polskich, test z historii

Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736

32 pytań Historia Gildilir