Test wiedzy

Poczet królów Polskich

Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 2743 razy