Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.

Test: Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.

Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum

18 pytań Historia Kasztanka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.