Test wiedzy

Sztuka gotycka i protorenesansowa

Rozpoznanie najważniejszych budowli na podstawie obrazków
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 3068 razy