Historia Śląska - średniowiecze test

Historia Śląska - średniowiecze, test z historii

Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.

26 pytań Historia Czesław