Przywileje szlacheckie test

Przywileje szlacheckie, test z historii

Trzeba rozpoznać przywilej po słowach kluczach/ czasem fragmentów przywilejów Należy podać w następującej kolejności: rok, miejsce, władce (ów), którzy przywilej nadali, np.:1505, Radom, Aleksander I Jagiellończyk

21 pytań Historia Gildilir