Sztuka bizantyjska test

Sztuka bizantyjska, test z historii sztuki

Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.

15 pytań Historia sztuki katava