Test wiedzy

Sztuka bizantyjska

Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2841 razy