Test: Sztuka bizantyjska

Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.

15 pytań Historia sztuki katava

Materiały powiązane z testem: