Test wiedzy

Autor obrazu + kierunek w sztuce

Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4599 razy