Test z historii

Klasa 5, dział 6 - Polska pierwszych Piastów

Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 62527 razy