Test wiedzy

Narodziny nowożytnego świata

Śladami przeszłości. Cywilizacje Ameryki, wielkie odkrycia geograficzne, skutki wielkich odkryć, gospodarka w epoce kolonialnej, kultura odrodzenia w Europie, nowe wyznania w Europie, kontrreformacja
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 62697 razy