Narodziny nowożytnego świata test

Narodziny nowożytnego świata, test z historii

Śladami przeszłości. Cywilizacje Ameryki, wielkie odkrycia geograficzne, skutki wielkich odkryć, gospodarka w epoce kolonialnej, kultura odrodzenia w Europie, nowe wyznania w Europie, kontrreformacja

27 pytań Historia sweetfocia12