Romantyzm- rozpoznaj tytuł i autora dzieła test

Romantyzm- rozpoznaj tytuł i autora dzieła, test z historii sztuki

Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.

17 pytań Historia sztuki Atyrowon