Daty - najważniejsze wydarzenia 1789 - 1914 test

Daty - najważniejsze wydarzenia 1789 - 1914, test z historii

Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej

33 pytań Historia agata238