Test z historii sztuki

Polski gotyk rzeźba

Dla kochanego tgpg <33
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 213 razy