Przeglądaj

Historia

Zbiór testów, fiszek i powtórzeń z historii.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9596 razy
Test z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 56 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
11 pytań | Autor: mikopiko | Rozwiązywany 2765 razy
Klasa 5,6,7
11 pytań | Autor: Martix0218 | Rozwiązywany 669 razy
Klasa 5,6,7
15 pytań | Autor: Milxo | Rozwiązywany 1084 razy
Historia - matura Nowa Era
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 27 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
5 pytań | Autor: Martix0218 | Rozwiązywany 931 razy
Powtórzenie
77 pytań | Autor: lookeetsgirl | Rozwiązywany 5 razy
historia
17 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 824 razy
Test wiedzy z działu 3 dla klasy 7
7 pytań | Autor: LOL1234484 | Rozwiązywany 2780 razy
6 pytań | Autor: LOL1234484 | Rozwiązywany 857 razy
32 pytań | Autor: maciejangela | Rozwiązywany 209502 razy
Dokładny i szczegółowy test, dzięki któremu sprawdzisz swoją wiedzę z tego okresu. Sprawdzian 2 Wojna Światowa polecany jest uczniom 8 klasy szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 22 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
12 pytań | Autor: J.M. | Rozwiązywany 9157 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 dla klasy 3 liceum. Włochy, Niemcy, USA, kolonizacja.
10 pytań | Autor: enigma1990 | Rozwiązywany 61904 razy
Test wiedzy o I Wojnie Światowej. Przyczyny, przymierza, daty.
38 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 131909 razy
Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 37240 razy
Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7635 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości, okres międzywojenny, walka z Niemcami w trakcie II wojny światowej. Powstanie PRL i jego upadek.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 51247 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Bizancjum, rozwój krajów arabskich, Królestwo Franków i jego podział. Walka kościoła z cesarstwem i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej.
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 64786 razy
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8913 razy
Sprawdzian z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
23 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 96237 razy
Sprawdzian dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
24 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 24439 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ostatni królowie elekcyjny, rozbiory polski, sejm wielki i powstanie kościuszkowskie.
6 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2907 razy
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny światowej.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 14242 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Czasy powojenne, rządy Bieruta, Gomułki i Gierka.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6014 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Kontrreformacja, wojna trzydziestoletnia.
4 pytań | Autor: Sofia_shao | Rozwiązywany 809 razy
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 31 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 67 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
24 pytań | Autor: Milxo | Rozwiązywany 2486 razy
Historia - Teraz Matura (nowa era)
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4929 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
10 pytań | Autor: A.n.o.n.i.m. | Rozwiązywany 1417 razy
Czy uważałeś podczas lekcji "Wojny z Rosją" ? Rozwiąż Test i Przekonaj się
24 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 27752 razy
Test idealny dla maturzystów. Sprawdź swoją wiedzę dotycząca losów terenów ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim.
25 pytań | Autor: Matteo | Rozwiązywany 1374 razy
Różne różniste pytania z historii myśli ekonomicznej. Dobre zarówno dla studentów jak i wykładowców ;)
137 pytań | Autor: GrimReaper | Rozwiązywany 1100 razy
MOZA. Test będący zbieraniną pytań z etapu okręgowego dla edycji XIX i XX.
60 pytań | Autor: Magnus Dux | Rozwiązywany 4845 razy
Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen Peloponeskich oraz podbojów Aleksandra Macedońskiego.
10 pytań | Autor: pracownia | Rozwiązywany 4166 razy
podaj nazwiska architektów obiektów przedstawionych na zdjęciu
15 pytań | Autor: mustatie | Rozwiązywany 4653 razy
Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.
11 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 2773 razy
Średniowiecze. Test ze znajomości historii Bizancjum we wczesnym średniowieczu. Test pomocny przy przygotowaniu do matury.
41 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 4661 razy
Pytania z historii z okresu średniowiecza a dokładnie Cesarstwa Niemieckiego i papiestwa.
10 pytań | Autor: sylwex112 | Rozwiązywany 2373 razy
test dotyczący 1 rozdziału z książki "dzień dobry historio" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
wielkie odkrycia geograficzne,powody podróży morskich w XV i XIV wieku itp.
45 pytań | Autor: Amellia | Rozwiązywany 4153 razy
Test przygotowujący do matury z historii sztuki o Cezanne, Gaugin, van Goghu i Toulouse-Lautrec. Brali udział w wystawach impresjonistów i Salonach Niezależnych.
33 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2969 razy
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
51 pytań | Autor: KonradGrant | Rozwiązywany 4102 razy
Ważne daty w historii świata i Polski.
60 pytań | Autor: Michael1234 | Rozwiązywany 2596 razy
240 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 8981 razy
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
11 pytań | Autor: kaasiaa2594 | Rozwiązywany 3036 razy
test na temat dynastii Andegawenów w Polsce. Test nie jest trudny.
36 pytań | Autor: Emilia0022003 | Rozwiązywany 3901 razy
:)
12 pytań | Autor: karusia | Rozwiązywany 4072 razy
Przeglądowy test z fowizmu. Najważniejsze dzieła i ich twórcy. Ogólne cechy kierunku i przedział czasowy.
12 pytań | Autor: karcio23 | Rozwiązywany 4102 razy
Test z przemian gospodarczych w Europie po wielkich odkryciach geograficznych.
71 pytań | Autor: Blisza | Rozwiązywany 6943 razy
kanon ze str historiasztuki.com.pl + detale arch/ cechy gotyku itp
16 pytań | Autor: orchidium | Rozwiązywany 1811 razy
krótki test z katedr francuskich do szybkiej powtórki. <br/>materiał ze studiów, pokrywa się w wielu miejscach z wymaganiami maturalnymi. zapraszam do komentowania.
25 pytań | Autor: Emo_kisiel | Rozwiązywany 1868 razy
Test wiedzy dotyczący dzieł okresu gotyku, pochodzących z Francji. Zdjęcia użyte w teście, nie są moje i należą do ich prawowitych autorów.
32 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 2870 razy
Historia i j.polski. NIE PISAC Z POLSKIMI ZNAKAMI JA NIE MAM ICH :D.
2 pytań | Autor: [email protected] | Rozwiązywany 1765 razy
test z różnych dat i wydarzeń
17 pytań | Autor: ortth | Rozwiązywany 1831 razy
Pytania w teście dotyczą dat.
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 3780 razy
Test Wyboru
16 pytań | Autor: mareko | Rozwiązywany 2042 razy
historia dla zainteresowanych
19 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 2662 razy
Test Wyboru
16 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 1964 razy
Test Wyboru
73 pytań | Autor: m.urlich | Rozwiązywany 4774 razy
Test przygotowany dla studenta WIT z konkretnego materiału podanego na zaliczenie.
15 pytań | Autor: thefreshmaker | Rozwiązywany 2735 razy
Test wiedzy o mistrzostwach świata w piłce nożnej
18 pytań | Autor: kajos999 | Rozwiązywany 33588 razy
Test zawiera podstawowe pytania, które mogą pojawić się na testach gimnazjalnych. Pytania dotyczą historii Polski pod panowaniem pierwszych królów z dynastii Piastów.
44 pytań | Autor: m_zla | Rozwiązywany 4889 razy
49 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 4304 razy
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
48 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 3687 razy
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
13 pytań | Autor: Sebmen4 | Rozwiązywany 2592 razy
Test ten dotyczy historii Polski w latach 960-1000.
0 pytań | Autor: vontecki | Rozwiązywany 1285 razy
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
105 pytań | Autor: vontecki | Rozwiązywany 4380 razy
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
23 pytań | Autor: xSCF | Rozwiązywany 1943 razy
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
19 pytań | Autor: akazcruk_jibaZ | Rozwiązywany 2847 razy
Test z historii starożytnego bliskiego wschodu.
10 pytań | Autor: mprobert | Rozwiązywany 1412 razy
dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie
4 pytań | Autor: pinka66 | Rozwiązywany 1407 razy
Test sprawdzający wiedzę z zakresu historii sztuki, szczególnie o autorach i ich dziełach.
89 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 16382 razy
Przygotowanie do matury z historii sztuki - pytania z zakresu Starożytna Grecja, Rzym, Egipt + kultura egejska i etruska.
28 pytań | Autor: Reflective | Rozwiązywany 3886 razy
Zestawienie pytań inspirowanych olimpiadą artystyczną.Nazwy własne piszemy wielką literą :)
69 pytań | Autor: robert_b8 | Rozwiązywany 3654 razy
Od XIVw. do XIXw.
1 pytań | Autor: kari10 | Rozwiązywany 2457 razy
Historia sztuki Starożytność (Prehistoria- Rzym)
26 pytań | Autor: Czesław | Rozwiązywany 2148 razy
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
20 pytań | Autor: ChocoHolic | Rozwiązywany 2338 razy
Daty od 966 do 1569 nawet pomocne :)
60 pytań | Autor: Administrator | Rozwiązywany 5604 razy
Historia WSiP 1 klasa liceum i technikum - pradzieje i historia starożytnego wschodu
8 pytań | Autor: Patrycia | Rozwiązywany 2678 razy
Historia- Czasy nowożytne klasa II gimnazjum Wydawnictwo Szkole PWN; Jacek Chachaj, Janusz Drop.
Nowy człowiek w nowym świecie- XVI wiek.
od strony 6 do strony 47.
151 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 4462 razy
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
17 pytań | Autor: Emma224 | Rozwiązywany 1541 razy
14 pytań | Autor: Reflective | Rozwiązywany 2996 razy
Zestawienie pytań inspirowanych olimpiadą artystyczną.Nazwy własne piszemy wielką literą :)
11 pytań | Autor: olano | Rozwiązywany 1753 razy
Historia Polski w trakcie II wojny światowej
9 pytań | Autor: marceliszpak | Rozwiązywany 2623 razy
rozpoznaj świętych po ich atrybutach
55 pytań | Autor: monishiaq | Rozwiązywany 7717 razy
3 pytań | Autor: julietta951 | Rozwiązywany 2304 razy
Przeznaczony głównie dla gimnazjalistów i szkoły podstawowej. UWAGA! Może pokazywać błędną odpowiedź ze względu na kolejność wprowadzenia przeze mnie odpowiedzi. Z góry przepraszam. :)
85 pytań | Autor: jaowca | Rozwiązywany 7134 razy
klasycyzm - 85 pytań z obrazkami, poziom dość zaawansowany.
41 pytań | Autor: Emma224 | Rozwiązywany 2350 razy
105 pytań | Autor: minika13 | Rozwiązywany 5708 razy
Podaj autora, obraz miejsce i technikę dzieł zaprezentowanych w teście. Zakres materiału: Barok i rokoko. Dobry zestaw do przygotowania do matury.
67 pytań | Autor: LoreArt | Rozwiązywany 5323 razy
Test z malarstwa baroku- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę.
86 pytań | Autor: LoreArt | Rozwiązywany 8850 razy
Test z malarstwa renesansu- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę. Test promuje poprawną polszczyznę i wymaga odpowiedzi z zastosowaniem wielkich liter przy imionach, nazwiskach, czy nazwach własnych!
48 pytań | Autor: cookiesparty | Rozwiązywany 4996 razy
Pytania w teście dotyczą malarstwa renesansowego we Włoszech. Czy znasz dzieło pokazane na obrazku?
25 pytań | Autor: Emma224 | Rozwiązywany 3665 razy
13 pytań | Autor: Reflective | Rozwiązywany 2134 razy
Test inspirowany maturą z historii sztuki
8 pytań | Autor: arbuz | Rozwiązywany 1737 razy
Malarstwo renesansowego twórcy, freski, obrazy.
22 pytań | Autor: arbuz | Rozwiązywany 2274 razy
Powtórzenie dzieł rzeźbiarskich artysty renesansu: tytuły, data powstania, miejsce występowania
6 pytań | Autor: Victorija12 | Rozwiązywany 1360 razy
Historia między I a II WŚ
28 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 3453 razy
trudne tylko dla zaawansowanych :>
100 pytań | Autor: zdzich109 | Rozwiązywany 4049 razy
104 pytania
50 pytań | Autor: kropsko | Rozwiązywany 4306 razy
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
27 pytań | Autor: sweetfocia12 | Rozwiązywany 65229 razy
Śladami przeszłości. Cywilizacje Ameryki, wielkie odkrycia geograficzne, skutki wielkich odkryć, gospodarka w epoce kolonialnej, kultura odrodzenia w Europie, nowe wyznania w Europie, kontrreformacja
10 pytań | Autor: pingu6 | Rozwiązywany 2232 razy
matura
11 pytań | Autor: 111111111111 | Rozwiązywany 1576 razy
Test wiedzy historycznej.
42 pytań | Autor: grzesiek.m | Rozwiązywany 4169 razy
Test pozwala sprawdzić swoją wiedzę historyczną. do końca kl. v sp
48 pytań | Autor: alicja581 | Rozwiązywany 4541 razy
Historia wokół nas kl. 6 WSiP
32 pytań | Autor: Gildilir | Rozwiązywany 2873 razy
Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736
15 pytań | Autor: martyna_007 | Rozwiązywany 1823 razy
80 pytań | Autor: Atyrowon | Rozwiązywany 4620 razy
Witajcie test obejmuje pojęcia z zakresu historii sztuki. Opracowania haseł są zaczerpnięte z "Uniwersalnego leksykonu sztuki" wyd. MUZA SA. Niektóre również z wikipedii. Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać z małej litery, z dużej będą traktowane jako błąd.
10 pytań | Autor: patri87 | Rozwiązywany 2112 razy
Test z wiedzy o Polsce
12 pytań | Autor: Andrila | Rozwiązywany 10342 razy
Państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego, itd.
20 pytań | Autor: muchomors | Rozwiązywany 4514 razy
Pytania z całego materiału ;)

Mogą się pojawić błędy techniczne w kilku pytaniach, ale mogłam tego zmienić.
48 pytań | Autor: Atyrowon | Rozwiązywany 3326 razy
Odpowiedzi: małe litery, po przecinku, z odstępami, jeśli w pytaniu nie podano "imię i nazwisko" to w miejscu autor/architekt należy wpisać samo nazwisko. Ponadto nie należy się wściekać, jeśli wpisało się dobrą odpowiedź, a zaznaczyło ją jako niepoprawną, niestety taki urok tych testów.
11 pytań | Autor: [email protected] | Rozwiązywany 50 razy
22 pytań | Autor: shantii | Rozwiązywany 2178 razy
Sztuka przedromańska - powtórzenie
30 pytań | Autor: Anula | Rozwiązywany 3044 razy
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
21 pytań | Autor: Gildilir | Rozwiązywany 1822 razy
Trzeba rozpoznać przywilej po słowach kluczach/ czasem fragmentów przywilejów Należy podać w następującej kolejności: rok, miejsce, władce (ów), którzy przywilej nadali, np.:1505, Radom, Aleksander I Jagiellończyk
25 pytań | Autor: mic122 | Rozwiązywany 2280 razy
Test przygotowany na podstawie "Vademecum" z historii wyd. Operon.
25 pytań | Autor: Reflective | Rozwiązywany 1870 razy
Quiz z wiedzy o sztuce. Część II
30 pytań | Autor: Reflective | Rozwiązywany 4403 razy
Quiz z wiedzy o sztuce.
18 pytań | Autor: Kasztanka | Rozwiązywany 1682 razy
Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum
15 pytań | Autor: siekierezada | Rozwiązywany 1837 razy
17 pytań | Autor: Atyrowon | Rozwiązywany 2719 razy
Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.
1 pytań | Autor: KuruttaNeko | Rozwiązywany 1421 razy
50 najważniejszych dat z historii Polski
33 pytań | Autor: bleble | Rozwiązywany 4244 razy
41 pytań | Autor: Tenenbaum | Rozwiązywany 8386 razy
Starożytna Grecja - kanon
62 pytań | Autor: huczinsky | Rozwiązywany 24251 razy
Test wiedzy ze starożytności. Starożytny Egipt, Rzym, Grecja i kultury wschodu. Pytania w teście dotyczą dat, wydarzeń i znanych postaci z okresu starożytności. Przy datach pne wpisywać ROK spacja pne
6 pytań | Autor: Lusinka1992 | Rozwiązywany 1625 razy
Pytania dotyczące kształtowania się ładu wersalskiego w Europie. Dobra powtórka do matury. Zapraszam!!
15 pytań | Autor: katava | Rozwiązywany 2845 razy
Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.
38 pytań | Autor: Sarcastic.fox666 | Rozwiązywany 3124 razy
Rozpoznanie najważniejszych budowli na podstawie obrazków
14 pytań | Autor: kochajek | Rozwiązywany 2189 razy
Test z sztuki prehistorycznej
48 pytań | Autor: rozalka89 | Rozwiązywany 5820 razy
Architektura, malarstwo, rzeżba, dzieła sztuki e. prehistoryczne i starożytnej wg Kanonu dzieł do matury podstawowej z HS
7 pytań | Autor: siekierezada | Rozwiązywany 2226 razy
19 pytań | Autor: kiwi | Rozwiązywany 5315 razy
sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyńska i bizantynizująca;
20 pytań | Autor: Aloszek | Rozwiązywany 18075 razy
Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
15 pytań | Autor: Baldwin18 | Rozwiązywany 7132 razy
wybrane wydarzenia !można sobie coś przypomniec
14 pytań | Autor: inorigasai | Rozwiązywany 2160 razy
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
12 pytań | Autor: Shar | Rozwiązywany 1808 razy
Test dla maturzystów, osób przygotowujących się do sprawdzianów itd. Poziom trudności: trudny
39 pytań | Autor: bastillon | Rozwiązywany 2072 razy
nazwiska mozna sprawdzac w indexie nazwisk na koncu ksiazki. jak tam nie ma to mozna isc tematami wg spisu tresci.
5 pytań | Autor: masia2001 | Rozwiązywany 1574 razy
.Zakres materiału to od 10 do 12 lat.
Jest Ten Test do klasy 5.
588 pytań | Autor: Janusz93 | Rozwiązywany 14200 razy
140 pytań | Autor: zdzich109 | Rozwiązywany 6254 razy
Daty, daty, daty !
32 pytań | Autor: slodziutkaKamOli | Rozwiązywany 48571 razy
Historia Klasa5, Rozdział 1 - Polska pierwszych Piastów
59 pytań | Autor: Emma224 | Rozwiązywany 3131 razy
6 pytań | Autor: Reflective | Rozwiązywany 5731 razy
Test inspirowany pytaniami z konkursu wiedzy o sztuce i kulturze dla uczniów gimnazjów.
4 pytań | Autor: sylwiab | Rozwiązywany 2939 razy
18 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2140 razy
Test ze znajomości najważniejszych dat dotyczących wielkich odkryć geograficznych.
72 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 8083 razy
Test ze znajomości wydarzeń w połowie XIX wieku zwanymi "Wiosną Ludów". Sprawdź znajomość dat i wydarzeń tego okresu.
20 pytań | Autor: imc23 | Rozwiązywany 2010 razy
Test znajomości władców Polski i ich dokonań.
28 pytań | Autor: Emma224 | Rozwiązywany 2631 razy
Przepraszam za niektóre obrazy które są mało widoczne w ,,rozpocznij naukę'',ale niestety nie udało się znaleźć większych .
25 pytań | Autor: Sabina.Bałulis | Rozwiązywany 1421 razy
17 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 210 razy
Budowle, malarstwo
57 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 284 razy
Przepraszam tgpg :cc
61 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 688 razy
Jest dopiero październik a ja już mam ochotę na kms.
41 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 514 razy
Klasa druga, historia sztuki, lista świętych z podręcznika, str. 234
66 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 874 razy
Zabijcie mnie, nie chce mi się
25 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 219 razy
Dla kochanego tgpg <33
90 pytań | Autor: Ninausagi666 | Rozwiązywany 1138 razy
realizm i symbolizm w liceum
71 pytań | Autor: naszatasza | Rozwiązywany 798 razy
KMS
22 pytań | Autor: Emo_kisiel | Rozwiązywany 2170 razy
W tym teście sprawdzisz swoją wiedzę z zakresu zabytków europy XI i XII. Test obejmuje najważniejsze katedry Włoch, Niemczech, Hiszpanii i Anglii. Wykorzystane w teście zdjęcia nie należą do mnie i są własnością ich autorów.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}